1.1m views
in Science and Education by (0 points)
How many moons does Saturn have?

Please log in or register to answer this question.

17 Answers

0 votes
by (0 points)
Saturn has 82 known moons. Khu
0 votes
by (0 points)
Saturn has 82 confirmed moons. Kh9
0 votes
by (0 points)
Saturn has a total of 82 moons.Bh
0 votes
by (0 points)
Saturn has 146 moons in total.
0 votes
by (0 points)
Saturn has a total of 146 moons all together.
0 votes
by (0 points)

Saturn has 82 moons we know of so far. However, counting both satellite and non-satellite moons, there are 146 moons in total number.

0 votes
by (0 points)

Satürn'ün tam olarak kaç uydusu olduğu hala bilinmiyor.


Aralık 2023'teki bir keşif, Satürn'ün yörüngesinde 146 uydunun olduğunu doğruladı.

Ancak bu uyduların çoğu oldukça küçüktür.expand_more Yalnızca 13 tanesinin çapı 50 kilometreden fazladır.expand_more

Ayrıca Satürn'ün halkalarında milyonlarca küçük uydunun ve sayısız halka tanesinin gömülü olduğu tahmin edilmektedir.

Bu nedenle Satürn'ün uydularının sayısının 146'dan çok daha fazla olması muhtemeldir.


Satürn'ün en bilinen uyduları şunlardır:


Titan: Güneş Sistemi'nde bilinen uyduların en büyüğü ve atmosferi olan tek uydudur.expand_more

Rhea: Satürn'ün ikinci büyük uydusu.expand_more

Dione: Satürn'ün üçüncü büyük uydusu.

Tethys: Satürn'ün dördüncü büyük uydusu.ünlem

Enceladus: Su buzundan ve Güney Kutbu'ndan su fışkırtan bir uydu.

Related questions

1 answer
2 answers
1 answer
1 answer
1 answer
...